Regulamin usługi promocyjnej
"Oddamy Ci Pieniądze"
Konto Praca Od Zaraz w Serwisie OpiekaSeniora.pl

 1. Użytkownik poszukujący zleceń w Serwisie OpiekaSeniora.pl, który wykupił subskrypcję Konta Praca od Zaraz ma możliwość zwrotu kosztu subskrypcji za cały okres jej trwania, w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
  1. utrzymania aktywności profilu przez cały okres trwania subskrypcji,
  2. zamieszczenie zdjęcia profilowego, w ciągu tygodnia od dokonania subskrypcji Konta Praca od Zaraz,
  3. uzupełnienie Profilu o opis umiejętności, doświadczenia i motywacji do pracy (min. 8 zdań), w ciągu tygodnia od dokonania subskrypcji Konta Praca od Zaraz,
  4. otrzymanie mniej niż 3 wiadomości od 3 różnych Użytkowników oferujących zlecenia, podczas całego trwania subskrypcji Konta Praca od Zaraz.
 2. W celu uzyskania zwrotu należności należy zrezygnować z subskrypcji Konta Praca od Zaraz oraz przesłać wiadomość email na adres pomoc@pomocni.pl, w ciągu dwóch tygodni od momentu wygaśnięcia Konta Praca od Zaraz.
 3. W pozostałym zakresie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu platformy Pomocni.pl pod adresem https://www.opiekaseniora.pl/regulamin-starsi/Statute.html.